ข่าวดี! พ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ กู้ได้แล้ว ออมสินให้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

Toppost
0

 

ข่าวดี! พ่อค้าแม่ขาย อาชีพอิสระ กู้ได้แล้ว ออมสินให้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา สินเชื่อออมสิน กู้เงินออมสิน ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ขาย กู้เพิ่มทุน หมุนเงินคล่องด้วยสินเชื่อ GSB Street Food โดยธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม วงเงินอนุมัติสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนยาว 10 ปี รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ต้องมีสถานประกอบการอยู่ใกล้กับสาขาที่รับเรื่องขอกู้ โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สาขารับเรื่องขอกู้สามารถตรวจสอบกิจการ/สถานประกอบการของผู้ขอกู้ได้

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล : วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 - 3,000,000 บาท ทั้งนี้ การกู้เงิน กรณีใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้กู้ในวงเงินไม่เกิน 1 เท่าของรายได้เฉลี่ย ในระยะเวลา 6 เดือน

หลักประกัน

1.หลักประกันทางธุรกิจที่ธนาคารกำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้ สิทธิการเช่า แผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ หรือยานพาหนะที่ใช้ในกิจการ

2.ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด หรือที่ดินว่างเปล่า 3.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อัตราดอกเบี้ย

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)/MRR + 3

2. หลักประกันทางธุรกิจ/MRR + 3

3. ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา/MRR + 1.50

4. กรณีใช้หลักประกันมากกว่า 1 ประเภท /เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยตามประเภทหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3.00 ต่อปี *ปัจจุบัน MRR ร้อยละ 6.995 ต่อปี

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

1.เงินกู้ระยะสั้น บัตรสินเชื่อหมุนเวียน ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี

2.เงินกู้ระยะยาว

- วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกินระยะเวลา 5 ปี (60 งวด)

- วงเงินกู้เกินกว่า 500,000 - 3,000,000 บาท ชำระคืนแบบรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top